svende

Disclaimer

Petit Hotel och dess medlemmar ansvarar inte för eventuella fel som kan finnas i denna hemsida.

Inga ekonomiska eller andra krav kan därför ställas på Petit Hotel och dess medlemmar.