Särskilda bokningsvillkor fjällhotell

Särskilda boknings- och resevillkor gällande paketbokningar på Petit Hotel’s fjällhotell

Bokningen blir bindande så snart den bekräftats skriftligt av bokningsstället.

Betalning

Totalbeloppet dras automatiskt via kreditkort när bokningen sker via den betalningslänk som ni får ihop med bekräftelsen. Skulle inbetalningen inte vara oss tillhanda inom föreskriven tid, betraktar vi bokningen som annullerad.

Faktura

Önskas betalning via faktura kan bokning endast ske direkt på hotellet.

Avbokning

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före ankomst utgår en expeditions kostnad på 500 kr/rum Vid avbokning senare än 30 dagar före ankomst utgår en avbokningskostnad på 100 %. Hyrs boendet ut till ny gäst återbetalas mellanskillnaden med avdrag för omkostnader för återuthyrning, dock minst 1.000 kr.

Force Majeure

Resenären frigörs inte från betalningsansvar, även om han/hon på grund av force majeure (krig, atom- och naturkatastrofer eller liknande) blir förhindrade att utnyttja resan.

Reklamation

Ev. klagomål skall framföras till hotellansvarig eller dennes ombud så snart som möjligt. Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar leverantören på plats. Lämnar Ni hotellet utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara hotellet skriftligen tillhanda
senast 30 dagar efter vistelsens slut.

Ändringskostnader

Ändring av boende: 250 SEK/ändring.

Personuppgiftslagen (PUL)

Vid bokning samtycker du som kund att dina personuppgifter får behandlas av hotellet och den tekniska arrangören. Detta görs för att säkerställa gäst administration och säkerställa en tillförlitlig hantering i tillfälle av olycksfall och för att kunna administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kommer också att användas för att informera om reserelaterade erbjudanden och marknadsundersökningar.