Allmänna bokningsvillkor för Petit Hotel

Beställning och bekräftelse

En beställning är bindande i och med att den har bekräftats. Detta kan ske muntligen eller skriftligen, t.ex. via e-post. Du och hotellet har därmed träffat ett avtal. Viss möjlighet till avbeställning finns dock – se ”Avbeställning och utebliven ankomst”. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomstoch avresetid samt hur betalning ska ske.

Ankomst och avresa

Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl. 15.00 ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl. 12.00. OBS! Vissa hotell tillämpar andra tider för ankomst och avresa. I så fall gäller dessa tider under förutsättning att du fått information om detta i samband med beställningen.

Sen ankomst

Rummet är reserverat för ankomst senast kl. 18.00. Räknar du med att komma senare, måste du meddela hotellet på förhand för att inte riskera att rummet hyrs ut till annan gäst.

Avbeställning och utebliven ankomst

Det är praxis i branschen att hotellen accepterar avbeställning av ett hotellrum. Följande regler gäller: • Avbeställning ska ske senast kl. 18.00 dagen före ankomst. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl. 18.00 så måste du betala för ett dygn. • Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning blir du ersättningsskyldig för dessa. OBS! Vissa hotell har strängare villkor för avbeställning. I så fall gäller dessa under förutsättning att det meddelats vid beställningen. Avresa före den avtalade tidens utgång. Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du alltså för ytterligare ett dygn.

Vistelse på obestämd tid

Bor du på hotellet på obestämd tid och förkortar din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl. 18.00 dagen innan du ska resa. I annat fall får du betala för ett extra dygn.

Hotellets skyldigheter

Om hotellet inte kan ge dig rum enligt överenskommelse, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller på hotell med likvärdig standard.

Dina egna önskemål

Inredning anpassad till kunder med funktionshinder Många hotell har idag anpassat delar av hotellet för kunder med funktionsnedsättningar. Precisera önskemålen när du beställer, så är du säker på att hotellet är rätt rustat och kan förbereda din ankomst på bästa sätt.

Rökning

Alla Petit Hotel är rökfria.

Husdjur

Önskar du ta med ett husdjur, meddela detta när du beställer rummet.

Teknisk utrustning

Behöver du någon särskild teknisk utrustning bör du meddela detta i god tid innan ankomst. Detta för att dina önskemål i möjligaste mån ska kunna tillgodoses.

Mat

Har du särskilda önskemål vad gäller mat (vegetariskt, glutenfritt m.m.) bör du framföra dessa vid bokningstillfället.

Bokningsavgift och förskottsbetalning

Hotellet har rätt att begära en bokningsavgift eller annan förskottsbetalning för att din bokning ska vara bindande. Detta belopp avräknas den slutliga räkningen. Om du avbeställer rummet utan att ta hänsyn till avbeställningsfristen, har hotellet rätt att behålla bokningsavgiften/förskottsbetalningen.

Betalning

I regel förmedlar Petit Hotel endast boendet och då garanterar du din bokning med kreditkortsnumret. Betalning sker vid ankomst direkt till hotellet. Undantag kan förekomma (t. ex. att hotellet önskar förskottsbetalning. Faktura/bokningsbekräftelse skickas då till dig). I vissa fall förskottsbetalas hela vistelsen direkt vid bokningstillfället med betal- eller kreditkort. De flesta betal- och kreditkort accepteras som VISA, Mastercard, American Express.

Kontokort, checkar och kuponger

De flesta hotell tar emot de vanligast förekommande kontokorten. Hotellet är dock inte skyldigt att acceptera kontokort, checkar, kuponger eller utländsk valuta om hotellet inte har erbjudit sig att göra det. Det är därför klokt att i förväg ta reda på vad som gäller.

Dröjsmålsränta

Om du dröjer med betalning har hotellet rätt till dröjsmålsränta.

Registrering av utländska hotellgäster

Enligt utlänningsförordningen ska den som driver hotell se till att utländska hotellgäster på ett egenhändigt undertecknat registreringskort lämnar vissa uppgifter som Rikspolisstyrelsen föreskrivit. Den utländska hotellgästen ska styrka sin identitet med en giltig legitimationshandling. Dessa regler grundar sig på Schengenavtalet inom EU.

Förvaring av värdesaker och bagage

Dina värdesaker kan vanligtvis förvaras i värdeskåp på hotellrummet. Tala med receptionen – för säkerhetens skull. Vid ankomst och avresa, lämna inte bagaget utan uppsikt i lobbyn. Hotellet har oftast möjlighet att förvara ditt bagage i ett låst bagagerum. Hotellet ansvarar endast för din egendom om den förvaras i ett av hotellet låst utrymme, såsom bagagerum.

Värdefull egendom

Är din egendom av ovanligt högt värde, är du skyldig att upplysa hotellet om detta när du lämnar in bagaget eller annan egendom till hotellet för förvaring. Hotellet har nämligen ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde och är ersättningsskyldigt för fulla värdet av egendomen endast i det fall hotellet har åtagit sig att ansvara för den.

Rätt att kvarhålla resgods

Hotellet har enligt lag rätt att, som säkerhet för fordran mot gäst, kvarhålla resgods och i vissa fall, efter fastställda regler, även att sälja det.

Ansvar för förkommet gods/stöld på hotellrum

Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet eller i värdeskåp på rummet. Skulle det emellertid visa sig att hotellet eller hotellets personal har handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt har skuld i att egendom förkommit, ansvarar hotellet för den förkomna/stulna egendomen.

Din egen säkerhet

Du bör alltid ta reda på var nödutgångar, larmknappar och brandsläckare finns. Denna information finns i allmänhet på insidan av din hotellrumsdörr, i särskild informationspärm på hotellrummet eller i receptionen. Om du upptäcker brister i säkerheten, ber vi dig att omgående anmäla detta till receptionen.